Gıp Terfi Sınavlarında Değişliklik

Gıp Terfi Sınavlarında Değişliklik | İstanbul Taekwondo İl Temsilciliği

İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğünün Yayınladığı ek de grultusunda yapılacaktır:
Buna göre:
1- Sınav salonunuzun bulunduğu gençlik spor ilce müdürlüğüne ekteki dilekçe ile bildirilecek,
2 – Taekwondo il temsilciliğine isttit.com dan bildirilecek, (sınavlara gözetmen gönderilecektir)
3 – Sınav sonuçları bundan böyle il müdürlüğü ne değil ilçe spor müdürlüğüne verilecek
4 – İlçe müdürlüğü evraklarınızı il müdürlüğüne üst yazı ile bildirecek
5 – İl müdürlüğü üst yazı ile evrakları federasyona bildirecektir.